Wichtiger Hinweis:

Du wirst nach deinem Kauf mehrere E-mails vom Shop erhalten. Die E-mails kommen nicht unbedingt am selben Tag bei dir an.

Die erste E-Mail ist die Bestellbestätigung. Die nächste E-mail ist die Bestätigung dass wir deine Bestellung abgeschlossen haben. (Falls du eine Veranstaltung gekauft hast, bekommst du hier auch deine Tickets; bitte zur Veranstaltung mitbringen, auf dem Handy oder gedruckt)

Die letzte E-mail ist deine Rechnung. Bekommst du diese nicht, brauchst aber eine Rechnung, dann melde dich bitte beim Veranstalter.

Det tyske mindretal i Danmark

I Sønderjylland bor omkring 15.000 mennesker (svarende til seks procent af befolkningen), der tilhører det tyske mindretal. Mindretallet kalder Sønderjylland også for Nordslesvig (Nordschleswig), til minde om den tid, hvor området var den nordlige del af hertugdømmet Slesvig.

Mindretallet ser sig selv i dag som et vigtigt element i det gode naboskab mellem tyskere og danskere i grænselandet. Tidligere konflikter er overvundne, og det tyske mindretal er – sammen med mindretallene syd for grænsen – et godt eksempel på fredelig sameksistens af mindretal og flertal i Europa.

Vi er det tyske mindretal

Mød 11 Personer og læs deres historier

Vores selvforståelse

Det tyske mindretal – med dettes historie og tradition og fælles kultur og identitet – er en selvstændig del af et større fællesskab.

Det tyske sprog er det vigtigste kendetegn for de tyske nordslesvigere.

En vigtig byggesten i det tyske mindretals fundament, er det frivillige arbejde.

Vores motto lyder “Regional und Weltoffen”. Det betyder, at det tyske mindretal betragter sig som værende stærkt forankret i regionen, men samtidig til enhver tid vender blikket udad, imod det omgivende samfund, Europa og verden. Vi ønsker at karaktertræk som tolerance og åbenhed kendetegner os.

Det tyske mindretal går op i at pleje og udvikle et godt og tillidsfuldt forhold til den danske flertalsbefolkning og dermed bygge bro mellem dansk og tysk.

Enhver der vil tilhøre mindretallet kan dette. Tilhørsforholdet er frivilligt og kontrolleres ikke.

Nordschleswig-Kalender

Arrangementer i de kommende 7 dage. Se hele kalenderen her.

Medlemsfordele

Der er fordele ved at være medlem af det tyske mindretal. Alt efter hvilken organisation, du er medlem i, får du rabatter, særtilbud og andre attraktive fordele.

Mindretalspolitik

Det tyske mindretal har altid arbejdet engageret for det grænseoverskridende samarbejde. Læs mere om mindretalspolitik og samarbejde over grænsen. 

Sønderjylland

Nordslesvig er ikke kun en historisk spændende region. Det er også en smuk region, som alle bør opleve. Måske går din næste ferie til Nordslesvig?

Tyske biblioteker

Det tyske mindretals biblioteksvæsen “Büchereiverband” driver 5 biblioteker samt to bogbusser. Her er også udstillinger, foredrag og musik- og familiearrangementer. Altsammen gratis.

Idræt- og ungearbejde

Deutscher Jugendverband für Nordschleswig driver fritidsklubber og foreninger, som tilbyder aktiviteter for børn og unge.

Tysk kirke i Nordslesvig

Det tyske mindretals kirkeliv forestås på landet af Nordschleswigsche Gemeinde. I byerne er der tyske præster tilknyttet den danske folkekirke.

Historie

Ved grænsedragningen i 1920 blev de 25.000‑30.000 tysksindede nordslesvigere med et slag til et nationalt mindretal i Kongeriget Danmark. Mindretallet udgjorde omkring en sjettedel af den samlede befolkning i Nordslesvig, og over halvdelen var bosiddende i det sydlige grænseområde.

Ved folkeafstemningen havde der været tysk flertal i bl.a. Højer/Hoyer og Tinglev/Tingleff samt i købstæderne Aabenraa/ApenradeSønderborg/Sonderburg og i særdeleshed Tønder/Tondern, men overalt boede dansksindede og tysksindede mellem hinanden.

For at bevare egen nationalitet oprettede mindretallet en lang række nye tyske foreninger, organisationer og institutioner, og i 1936 var der 52 privatskoler og 33 tysksprogede afdelinger af folkeskolen.

0
    0
    Ihr Warenkorb
    Ihr Warenkorb ist leerZurück zum Shop