Wichtiger Hinweis:

Du wirst nach deinem Kauf mehrere E-mails vom Shop erhalten. Die E-mails kommen nicht unbedingt am selben Tag bei dir an.

Die erste E-Mail ist die Bestellbestätigung. Die nächste E-mail ist die Bestätigung dass wir deine Bestellung abgeschlossen haben. (Falls du eine Veranstaltung gekauft hast, bekommst du hier auch deine Tickets; bitte zur Veranstaltung mitbringen, auf dem Handy oder gedruckt)

Die letzte E-mail ist deine Rechnung. Bekommst du diese nicht, brauchst aber eine Rechnung, dann melde dich bitte beim Veranstalter.

Mindretalspolitik og internationalt samarbejde

Forbindelser til Tyskland og Danmark

Tyskland og delstaten Slesvig-Holsten støtter det tyske mindretal ideelt og finansielt. Alle partier, der er repræsenteret i landdagen eller forbundsdagen, er medlemmer af et udvalg der siden 1975 har taget sig af mindretals- og grænseregionsspørgsmål. Udvalget mødes to gange årligt med landdagspræsidenten som forperson, og medvirker også til udbygning af de grænseoverskridende politiske kontakter.

På dansk side er der af Folketinget nedsat et udvalg, med indenrigsministeren som forperson og deltagelse af samtlige i Folketinget repræsenterede partier, der drøfter forhold, der vedrører det tyske mindretal.

Internationalt samarbejde

Det tyske mindretal har altid arbejdet engageret for det grænseoverskridende samarbejde. Det er derfor glædeligt, at dette samarbejde med dannelsen af Region Sønderjylland-Slesvig er blevet udbygget og intensiveret.

Også samarbejdet med regionens øvrige mindretal er meget tæt og plejes bl.a. gennem Dialogforum Norden. Det tyske mindretal  er europæisk orienteret og arbejder for et Europa i enhed og mangfoldighed, hvor nationale og kulturelle identiteter bliver respekteret. Efter omvæltningerne i Østeuropa er mindretalsspørgsmål blevet en del af dagsordenen. Det tyske mindretal ser det som sin opgave at bidrage til at løse eller forebygge konflikter.

Det sker bl.a. igennem den euopæiske mindretalsorganisation FUEN (Federal Union of European Nationalities) og YEN (Youth of European Nationalities).

Det tyske mindretals sekretariat i København

Det tyske mindretals sekretariat i København blev indviet den 6. september 1983 på opfordring af statsminister Poul Schlüter (K). Det blev oprettet i konsekvens af, at det tyske mindretal ikke længere var direkte repræsenteret i Folketinget. Sekretariatet varetager det tyske mindretals interesser især i forhold til regeringen og Folketinget, herunder Kontaktudvalget for det tyske mindretal. I perioden 1983 til 2007 var Sigfried Matlok, daværende chefredaktør for Der Nordschleswiger, sekretariatsleder. Han blev efterfulgt af Jan Diedrichsen (2007 – 2019). Sekretariatet er beliggende i Peder Skrams Gade 11 og ledes af Harro Hallmann, der tillige er kommunikationschef for det tyske mindretal

Slesvigsk Parti

SP blev dannet i 1920 og har siden da været det tyske mindretals parti. SP er det eneste regionale parti i Sønderjylland, sm arbejder for Sønderjyllands interesser og udvikling. For SP er det især den europæiske integration, der skal leves i grænseregionerne. SP arbejder på at fremme det grænseoverskridende samarbejde og går ind for åbne grænser. SP er repræsenteret i byrådene i alle fire sønderjyske kommuner (Sønderborg, Tønder, Haderslev og Aabenraa). For SP er et bredt samarbejde i byrådet en forudsætning for en konstruktiv og borgernær kommunalpolitik.

Junge SPitzen

junge SPitzen er Slesvigsk Partis ungdomsparti, dannet i 1998 af en gruppe unge nordslesvigere. Med ca. 200 medlemmer er junge SPitzen en af de største politiske ungdomsorganisationer i det dansk-tyske grænseland.

0
    0
    Ihr Warenkorb
    Ihr Warenkorb ist leerZurück zum Shop